Bijbelschool Fundament van het Woord - Foundation 4 Life.JPGFundament van Gods woord

Het programma van de Bijbelschool is gebaseerd op 3 pijlers. De eerste pijler is kennis hebben van het Woord van God. Er zijn verschillende manieren waarop we dit invulling geven in het lesprogramma.
Bijbelschool Foundation 4 Life - Apps 4 Life

Apps 4 Life

Dit is een lesserie die ontwikkeld is door bijbelschool Foundation 4 Life. De lessen sluiten aan bij onderwerpen waar je in het dagelijks leven mee te maken hebt. Vandaar de naam ‘Apps 4 Life’; toepassingen voor het leven. De bijbel staat vol ‘Apps for Life’. Je kunt denken aan thema’s als, gezonde vriendschappen, ongezonde relaties, leerbaarheid, ik-gerichtheid, omgaan met ouders, omgaan met gezag, omgaan met teleurstelling, omgaan met geld, dating & drinking, flirten of vluchten, oordelen, trouw en betrouwbaar zijn, etc. In het lesmateriaal zijn toepasselijke videoclips verwerkt, verschillende discussievormen en interactiemomenten. De lessen worden afgesloten met een ‘fundamentje’, een one-liner die over het betreffende thema gaat.

Search 4 Life Dit is een lesmodule die je gaat helpen om de verbanden door de Bijbel heen te zien. Is de bijbel wel betrouwbaar en hoe is de Bijbel eigenlijk ontstaan? Hoe ga ik op een verantwoorde manier met het Woord van God om. Hoe bestudeer ik de Bijbel. Tijdens je jaar op de Bijbelschool gaat search 4 Life je helpen om hier antwoorden op te vinden. Deze lesmodule is een boeiende rondreis door alle Bijbelboeken.

Search 4 Life

Dit is een lesmodule die je gaat helpen om de verbanden door de Bijbel heen te zien. Is de Bijbel wel betrouwbaar en hoe is de Bijbel eigenlijk ontstaan? Hoe ga ik op een verantwoorde manier met het Woord van God om. Hoe bestudeer ik de Bijbel. Tijdens je jaar op de Bijbelschool gaat Search 4 Life je helpen om hier antwoorden op te vinden. Deze lesmodule is een boeiende rondreis door alle Bijbelboeken

Bijbelschool Foundation 4 Life - Groepsopdrachten

Groepsopdrachten

Het werken aan groepsopdrachten is een leuke manier om te groeien in kennis van Gods woord. Verschillende keren per jaren krijg je met andere studenten een opdracht waar je een paar weken aan werkt. Samenwerken, taakgericht functioneren in een team, presenteren, feedback geven en ontvangen zijn belangrijke onderdelen bij zo’n opdracht. Daarnaast kun je veel creativiteit kwijt in de verwerking van de opdrachten. Soms wordt een opdracht namelijk afgerond met het maken van een videoclip, een lied, een dramastuk of een andere creativitieve verwerkingsvorm.

Bijbelschool Foundation 4 Life - Boeken

Boeken

Tijdens het Bijbelschool jaar zul je een aantal boeken lezen. Het zijn boeken die aansluiten bij de fase waar we zitten in het jaar qua onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Van ieder boek wordt een kort verslagje gemaakt. Je benoemt daarin drie dingen die je vanuit het boek hebt geleerd en omschrijft hoe je dit in je eigen leven wil gaan toepassen.

Bijbelschool Foundation 4 Life - Themaweken

Themaweken

Tijdens het jaar op de Bijbelschool is het programma verdeeld in blokken van 3 weken. 2 lesweken waarin de bovenstaande onderdelen aan bod komen en 1 themaweek.

Tijdens de themaweken ga je dieper in op diverse onderwerpen. De lessen worden dan verzorgd door het programmateam aangevuld met gastdocenten. De volgende thema’s komen aan bod:

  • Vrijheid in Christus
  • Het koninkrijk van God
  • Invloed hebben in de verschillende domeinen van de samenleving
  • Lofprijs, aanbidding en voorbede
  • De Heilige Geest
  • De geestelijke wereld
  • Zending
  • Leiderschap
  • Huwelijk, partnerkeuze en seksualiteit.