Bijbelschool Karaktervorming - Foundation 4 Life.JPG

Karaktervorming

De vrucht van de Geest die zichtbaar wordt. Gaan lijken op Jezus qua karakter is een ontzettend belangrijk onderdeel op de bijbelschool. Op verschillende manieren willen we je helpen om je karakter te ontwikkelen.
Bijbelschool Foundation 4 Life - Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching

Omdat iedereen uniek is richten we ons ook op jouw persoonlijke ontwikkeling. Alle studenten krijgen een persoonlijke coach tijdens het Bijbelschool jaar. Met deze coach wordt een persoonlijk programma opgesteld dat gericht is op het vormen van je karakter. Tijdens de maandelijkse coachingsgesprekken word je als student geholpen en begeleid om te groeien in je persoonlijke ontwikkeling met als doel om steeds meer op de Here Jezus te gaan lijken.

Als hulpmiddel bij dat proces gebruiken we verschillende persoonlijkheidstesten zoals het DISC-profiel, de NEO en de motivatiegaventest.

Bijbelschool Foundation 4 Life - No Apologies

No Apologies

No Apologies is een karaktervormend preventieproject waarin jongeren op creatieve en interactieve manier leren om gezonde keuze te maken in situaties waar ze in het dagelijks leven mee geconfronteerd worden. Muziek, tv, internet, social media, alcohol, drugs, seks, invloed van vriendschappen en omgaan met groepsdruk zijn onderwerpen die aan de orde komen.

Als student van de bijbelschool volg je het programma én wordt je opgeleid als Vip-per (Vrijwilliger in preventie). Samen met andere studenten zul je dit programma gaan verzorgen op een middelbare school.

Bijbelschool Foundation 4 Life - Samenwonen

Vorming door samenleven

Samenleven op Foundation 4 Life zal een vormende uitwerking hebben op je karakter. Eigenschappen als verantwoordelijkheid nemen, relaties opbouwen, conflicthantering, groeien in zelfvertrouwen en transparantie zullen ontwikkeld worden doordat je met elkaar leeft.

Om dit proces in goed banen te leiden heeft iedere kamer/ ieder chalet zijn eigen kamercoach.

Bijbelschool Foundation 4 Life - Locatie 2

R&E – Reflectie en Evaluatie

Het leven met elkaar tijdens zo’n jaar is ontzettend boeiend, je lacht met elkaar, huilt met elkaar, hebt je momenten van irritatie…. Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat de sfeer in de groep ontzettend belangrijk is tijdens het vormingsjaar. Daarom is daar op de vrijdagochtenden veel aandacht voor tijdens R&E, wat staat voor reflectie en evaluatie.

Er is veel aandacht voor de groepsdynamiek, groeien in communicatie en het bouwen aan een sfeer van onderling respect en vertrouwen. Tijdens deze momenten is er veel interactie en wordt er veel gewerkt met groepsopdrachten en uitdagingen.