Giften en ANBI

Bijbelschool Foundation 4 Life is een organisatie die deels afhankelijk is van giften. Foundation 4 Life heeft de ANBI-status gekregen. Giften aan de school zijn dus van de belasting aftrekbaar.

Bijbelschool ANBI status

Foundation 4 Life is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN: 818814500

Giften

Foundation 4 Life is een organisatie die zijn werk, onder andere, kan uitvoeren door giften. We zijn dan ook enorm dankbaar met de betrokkenheid en ondersteuning van onze giftgevers.

Wil je een gift geven? Dat kan via ons IBAN nummer:

IBAN: NL28 ABNA 0434251305
Op naam van: Foundation 4 Life
Onder vermelding van: Gift

Je kunt ook gebruik maken van internet bankieren of het bedrag laten incasseren:

Bijbelschool Foundation 4 Life - Doen wat Jezus deed
bijbelschool-investeer-7

Geef 7 voor leven

Jonge mensen die de Here Jezus als fundament in hun leven hebben, dat is ons doel! Door ons met 7 euro te steunen maakt u dit mede mogelijk en investeert u in de levens van jonge mensen. Helpt u mee?

Steun Foundation 4 Life en doneer € 7,- per maand. Geef uw IBAN door middels het bovenstaande formulier en vul uw gegevens in. Wij zullen dan contact met u opnemen en kunnen het bedrag incasseren van uw rekening. Alvast hartelijk dank!

Bijbelschool Foundation 4 Life - kosten

Sponsor een themaweek

Tijdens het schooljaar verzorgen we eens per 3 weken een themaweek waarin gastdocenten uit heel Nederland worden uitgenodigd om diverse thema’s met de studenten te behandelen. Een themaweek brengt natuurlijk kosten met zich mee. Foundation 4 Life en de studenten zijn er enorm mee geholpen als u zich wilt committeren om een themaweek te bekostigen.
Neem gerust contact met ons op als u hier interesse in heeft en graag meer informatie zou ontvangen.

Dit zijn de themaweken in ons lesprogramma:
 • De introductieweek (oa DISC-profiel, teambuildingsdag, motivatiegaven- en talententest)
 • De verdiepingsweek (oa ABC’s van het evangelie, bekering, wedergeboorte, identiteit)
 • Vrijheid in Christus (oa leven zonder geheimen, vrijheid van gebondenheid)
 • Het koninkrijk van God (oa gerechtigheid, de economie en cultuur van het koninkrijk)
 • De heilige Geest (oa vervulling met de Heilige Geest, vruchten en gaven van de Geest)
 • No apologies (een karaktervormend programma over oa media, risicogedrag, relaties)
 • Gebed en voorbede (oa persoonlijk gebed, lofprijs en aanbidding, vasten, voorbede)
 • De geestelijke wereld (structuur geestelijke wereld, engelen, demonie, hemel en hel)
 • Huwelijk, seksualiteit en partnerkeuze (oa verkering, verschillen tussen mannen en vrouwen)
 • Zending (oa realistisch beeld van zending, 3 wereld religies, wezen en weduwen, vervolging)
 • Leiderschap (oa karakter, groeifasen, visie, jonge leiders in de Bijbel, teams leiden)

Investeer in het studentenfonds

Vanuit ervaring kunnen we getuigen van mooie ontwikkelingen in levens van jongeren tijdens het vormingsjaar. Verschillende malen hebben we gezien hoe jongeren die vastgelopen waren, jongeren wiens leven in een compleet verkeerde richting gegaan was, de boel weer op de rit kregen tijdens een jaar op Foundation 4 Life. Het is vaak hartverwarmend en ontroerend om te zien hoe God van binnenuit levens kan veranderen.

Helaas is het ook vaak zo dat de jongeren die zo’n jaar keihard kunnen gebruiken, dit niet financieel rond kunnen krijgen. Wat zou het mooi zijn als we jaarlijks één of meerdere studenten kunnen aannemen voor wie hun schoolgeld gesponsord wordt, een diepte-investering in het leven van een jongere.

Een bijdrage aan dit fonds komt dus direct ten goede aan een student die anders de mogelijk niet zou hebben om het trainingsjaar te volgen.

Bijbelschool Foundation 4 Life - Groepsopdrachten

Andere sponsormogelijkheden

Mogelijk draagt u Foundation 4 Life een warm hart toe en ziet u mogelijkheden om Foundation 4 Life te sponsoren in materiële zaken. Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de opties die er zijn te bespreken.

Gegevens Foundation 4 Life m.b.t. ANBI

Statutaire naam instelling: Trainingsschool Foundation 4 Life
Statutaire zetel: Ermelo
Oprichtingsdatum: 21 december 2007
KvK Veluwe Twente: 08167386
RSIN/fiscaal nummer: 8188.14.500.B01
Postadres: Duynenberg 6, 3853 EM Ermelo
Bezoekadres: Camping de Kriemelberg, drieërweg 104, 3852 MC Ermelo
Bankrekeningnummer: NL28ABNA0434251305
Telefoonnummer: 06-51791457
Website: www.foundation4life.nl

Doelstelling Foundation 4 Life

Statutaire doelstellingen:

a. Het onderwijzen van jongeren

b. karaktervorming, alsmede het ontwikkelen van sterk en gezond leiderschap van deze jongeren die van maandag tot vrijdag intern verblijven op de trainingsschool

c. Het organiseren en faciliteren van Christelijke evenementen

d. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

In de praktijk zijn we momenteel vooral actief met punt a en b.

Beloningsbeleid en financiële verantwoording

Foundation 4 Life is een organisatie zonder winstoogmerk. Foundation 4 Life keert geen gelden uit aan het bestuur voor verrichte werkzaamheden t.b.v. de stichting. Stichting Foundation 4 Life kent betaalde werknemers en vrijwilligers. Betaalde werknemers worden betaald conform non-profit norm. Vrijwilligers worden vergoed tot de maximale toegestane vrijwilligersvergoeding mits dit mogelijk is en geaccordeerd door het bestuur.
De directie legt ieder half jaar verantwoording af voor de besteding van de gelden aan het bestuur. De jaarrekening wordt gemaakt door een extern accountantsbureau, Groen Finance. Een exemplaar van dit financiële jaarverslag is op te vragen via info@foundation4life.nl.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten worden omschreven op deze website onder de knoppen ‘De school’ en ‘Organisatie‘. 

Bestuur Bijbelschool Foundation 4 Life

Voorzitter: Sander Wuister
Secretaris: Hanneke Hordijk
Penningmeester: Erik Groenenberg
Algemeen Lid: Alexander van de Velde
Algemeen Lid: Rob Maarseveen