Organisatie

Bijbelschool Foundation 4 Life wordt breed gedragen door een bestuur, raad van advies, een programmateam en een directie. We leggen graag de organisatie aan je uit.

Missie en visie

Discipelen maken:
Wij willen volgelingen van Jezus maken door ons te richten op karaktervorming en het ontwikkelen van sterk en gezond leiderschap.

Onderwijs:
We willen de bijbelse principes en waarheden zoals Jezus die leerde, onderwijzen aan jongeren tussen 16 en 22 jaar.

Dit alles met het doel dat de jongeren groeien en in staat zijn om zelf discipelen te maken!

De missie van bijbelschool Foundation 4 Life steunt op drie pijlers:

  1. Fundament van Gods Woord
  2. Karaktervorming
  3. Doen wat Jezus deed

Door middel van een uitgebalanceerd compleet programma willen we in één jaar tijd een stevig bijbels fundament leggen in de levens van de studenten waardoor ze steeds meer gaan lijken op Jezus.

Het programma sluit goed aan bij de belevingswereld van de student en de Bijbelschool biedt daarmee goede aansluiting bij de maatschappij, zodat de student het geleerde direct in de praktijk kan toepassen.

Kernwaarden

Met ons team hebben we nagedacht over de cultuur waarin we willen werken op bijbelschool Foundation 4 Life. Daar zijn de volgende kernwaarden uitgekomen:

 

Als team willen ons inzetten om de volgende dingen te doen:

 1.     Gericht zijn op ontwikkeling

* Alles we we doen is gericht op groei

* We geven kansen, maar ook ruimte om te leren van onze fouten

 

 2.     Het  scheppen van duidelijkheid

We zorgen dat studenten weten waar ze aan toe zijn

* We hebben een ‘no nonsense-mentaliteit’. We zijn dus echt, ‘what you see is what you get’

 

 3.     Het  bieden van  uitdaging

We durven het avontuur te zoeken

We zijn bereid om nieuwe dingen te doen

 

 4.     Het geven van onze toewijding

We geven het beste van wat we hebben en doen alles met maximale inzet

 

 5.     Het uitstralen van enthousiasme

Wat we doen willen we met plezier doen. 

Bijbelschool Foundation 4 Life - Pieter en Kyra Zwart

Directie

De dagelijkse leiding is sinds 2009 in handen van Pieter en Kyra Zwart. Zij zijn de oprichters van Bijbelschool Foundation 4 Life en zijn fulltime in dienst. Beide hebben gewerkt in het onderwijs en hebben inmiddels ruim 15 jaar ervaring opgebouwd in het werken met jongeren. Samen met een gepassioneerd team doen ze er alles aan om te zorgen dat je een levensveranderend jaar zult hebben.

De raad van advies

De raad van advies fungeert als klankbord voor Pieter en Kyra. Ze denkt mee over de ontwikkelingen op de bijbelschool en krijgt de ruimte om in te spreken in de levens van Pieter en Kyra. We zijn ontzettend blij met mensen die wijsheid en ervaring hebben en die deze adviserende rol willen vervullen!

De raad van advies bestaat uit: 

Gerard de Groot - Bijbelschool Foundation 4 LifeGerard de Groot

Gerard is voorganger van de Levend Woord Gemeente Rotterdam en is daarnaast een veel gevraagd spreker op diverse conferenties. Hij is een echte pionier en houdt ervan om nieuwe initiatieven te ontplooien. Vanuit de LWG Rotterdam zijn al diverse gemeentes ontstaan en ook in de voorbereidende fase van bijbelschool Foundation 4 Life heeft Gerard een belangrijke rol gespeeld. Pieter en Kyra hebben een aantal jaren intensief met Gerard samengewerkt en van daaruit is zijn betrokkenheid en plek in de raad van advies ontstaan!

Wim en Corrie Kok - Bijbelschool Foundation 4 LifeWim en Corrie Kok

Via hun betrokkenheid bij stichting Herstel zijn Pieter en Kyra jaren geleden in contact gekomen met Wim en Corrie Kok. Ze hebben een profetische bediening en staan al 25 jaar samen in de bediening als zendelingen in België. Ze maken deel uit van een apostolisch team en hebben een bijbelschool aan huis, waar jongeren een training krijgen in geloof en discipelschap. Mede door hun jarenlange ervaring met bijbelscholen hebben ze een waardevolle rol in de raad van advies. Al jaren gaan we met Foundation 4 Life een week naar Bijbelschool C7 in België en komen de studenten van C7 een week op bezoek bij onze Bijbelschool.

Hans en Erna Luttik - Bijbelschool Foundation 4 LifeHans en Erna Luttik 

Het contact met Hans stamt uit de tijd dat Pieter en Kyra nog in IJmuiden woonden. Hans speelt in de IJmond een belangrijke rol in het interkerkelijk jongerenwerk. Hij is een echte bruggenbouwer en heeft een voortrekkende rol in het sonrise-project wat inmiddels al een aantal jaren in meer dan 10 verschillende wijken wordt georganiseerd. Inmiddels is hij de leider van het GIDS-netwerk en is hij in Haarlem, en omstreken, de initiator en verbindende factor tussen allerlei kerkelijke samenwerkingsverbanden. Vanuit zijn expertise heeft Hans al van voor de start van de school een waardevolle adviserende rol.

Bestuur

Het bestuur heeft binnen Bijbelschool Foundation 4 Life een ondersteunende en faciliterende rol en richt zich op de zakelijke en organisatorische kant van de school. We hebben daarom gezocht naar betrouwbare bestuursleden die ervaring hebben op zakelijk en bestuurlijk gebied.

Het bestuur bestaat uit:

Alexander van de Velde – Voorzitter
Erik Groenenberg – Penningmeester
Hanneke Hordijk – Secretaris