Voor wie

Trainingsschool Foundation 4 Life biedt jongeren van 16 t/m 22 jaar een levensveranderend vormingsjaar. Wil je weten wat dat voor jou betekent? Bezoek dan één van onze open dagen of open avonden.

Bijbelschool Foundation 4 Life - Voor wie

Tussenjaar

Foundation 4 Life richt zich op jongeren in de leeftijd van 16 t/m 22 jaar die het verlangen hebben om te groeien in hun relatie met God. We hebben geen toelatingseisen qua vooropleiding. Iedereen is van harte welkom en het programma is geschikt voor jongeren vanuit alle opleidingsniveaus.

Misschien herken je het. Je wordt meer dan ooit geconfronteerd met maatschappelijke verwachtingen, krijgt enorme hoeveelheden informatie te verwerken en je staat voor duizenden keuzes.

Midden in die storm creëren wij een tussenjaar met als doel: voor de rest van je leven een fundament leggen, voor jouw relatie met God door de Heilige Geest.

Bijbelschool Foundation 4 Life – 16 jaar

16 jaar en de leerplicht

Ben je 16 jaar en wil je ook een trainingsjaar volgen? Dat kan. Je hebt dan wel toestemming nodig van de leerplichtambtenaar.

Vanaf de start van Foundation 4 Life in 2009 hebben al ruim 25 studenten ons vormingsjaar kunnen volgen met een vrijstelling van de leerplichtambtenaar. 

Een aantal jaren geleden is de leerplichtwet in het leven geroepen om te voorkomen dat jongeren te vroeg uit het onderwijstraject stappen. De jongeren die bij ons komen hebben echter niet de intentie om uit het onderwijstraject te stappen en gebruiken het jaar niet als een ‘vlucht’ uit het huidige leersysteem. In tegendeel, ze zijn zo gemotiveerd dat ze willen investeren in zichzelf om bewuster en beter voorbereid een vervolgstudie te kiezen. We zien dat leerplichtambtenaren naar ‘de geest van de wet’ willen handelen en bereid zijn om te kijken naar het individu. Het belang van de jongere en wat goed voor hem of haar is, weegt zwaarder dan de ‘letter van de wet’. In de meeste gevallen zien we dat ambtenaren meedenken met de aanvrager van de vrijstelling. De vrijstelling wordt dan in de meeste gevallen verleend op basis van artikel 15.

Omdat vormingsjaren als de onze redelijk onbekend zijn hebben ambtenaren vaak niet zo’n helder beeld van ons trainingsjaar. Om een helder beeld te creëren hebben we speciaal voor ambtenaren een document opgesteld met een duidelijke omschrijving van de activiteiten die we aanbieden en de competenties die studenten tijdens het jaar ontwikkelen. Het is behulpzaam om dit document mee te sturen met de aanvraag voor vrijstelling van leerplicht. Wat ook vaak gebeurd is dat de ambtenaar telefonisch contact opneemt zodat we vragen direct kunnen beantwoorden.